Cập nhật nhiều nhiệm vụ mới ở phiên bản 6.2

24/10/2016

213

 • Ngay trước khi diễn ra BlizzCon 2016 cùng với giải Hearthstone World Championship, Blizzard đã nhanh tay tung ra một bản cập nhật để tạo tiền đề cho những thông báo bom tấn sẽ diễn ra trong 2 ngày BlizzCon.

  Thêm nhiều nhiệm vụ mới

  Overpowered - Sử dụng 10 lá bài có lượng mana 8 hoặc hơn: 50 Gold
  Emerald Dream - Sử dụng 30 lá bài riêng của Druid: 40 Gold
  Welcome to the Jungle - Sử dụng 30 lá bài riêng của Hunter: 40 Gold
  Arcane Brilliance - Sử dụng 30 lá bài riêng của Mage: 40 Gold
  Righteousness - Sử dụng 30 lá bài riêng của Paladin: 40 Gold
  Shadow and Light - Sử dụng 30 lá bài riêng của Priest: 40 Gold
  They Came From Behind - Sử dụng 30 lá bài riêng của Rogue: 40 Gold
  The Maelstrom - Sử dụng 30 lá bài riêng của Shaman: 40 Gold
  Dark Soul - Sử dụng 30 lá bài riêng của Warlock: 40 Gold
  Tactician - Sử dụng 30 lá bài riêng của Warrior: 40 Gold
  (Class) Mastery - Sử dụng 50 lá bài riêng của các tướng: 60 Gold
  Stable Master - Sử dụng 20 lá bài có tag Beast: 50 Gold
  Beyond the Dark Portal -  Sử dụng 15 lá bài có tag Demon: 50 Gold
  Mrgrgrglrr - Sử dụng 30 lá bài có tag Murloc: 50 Gold 
  Murlocalypse - Sử dụng 75 lá bài có tag Murloc: 100 Gold
  Swashbuckler - Sử dụng 10 lá bài có tag Pirates: 50 Gold
  For Azeroth! - Sử dụng 30 lá bài có hiệu ứng Battlecry: 50 Gold
  Cry Havoc - Sử dụng 75 lá bài có hiệu ứng Battlecry : 100 Gold
  Death to the Living! - Sử dụng 20 lá bài có hiệu ứng Deathrattle: 50 Gold
  Tiny Bubbles Make Me Happy - Sử dụng 10 lá bài có hiệu ứng Divine Shield: 50 Gold
  Rampage - Sử dụng 10 lá bài có hiệu ứng Enrage: 50 Gold
  You Shall Not Pass! -  Sử dụng 20 lá bài có hiệu ứng Taunt: 50 Gold
  Elemental Overload - Sử dụng 15 lá bài có hiệu ứng Overloads: 50 Gold
  Combo Meal - Sử dụng 10 lá bài có hiệu ứng Combo: 50 Gold
  It's a Secret to Everyone - Sử dụng 10 lá bài có hiệu ứng Secrets: 50 Gold
  Weaponmaster - Sử dụng 10 vũ khí: 50 Gold
  Inspiring -  Sử dụng sức mạnh riêng 30 lần: 50 Gold

  Một số thay đổi về bài


  Fire Hawk Form và Firecat Form giờ sẽ có tag Beast.


  Ethereal Peddler giờ ghi rõ hiệu ứng chỉ ảnh hưởng lên những lá bài riêng của tướng ngoại trừ Rogue.


  Những hiệu ứng tăng cường cho toàn bộ Murloc chỉ ảnh hưởng tới Murloc đồng minh thay vì cả Murloc của địch. Tuy nhiên, bạn sẽ không nhận được đầy đủ dust khi phá bỏ những lá này.

  Sửa một số lỗi

  Yogg-Saron, Hope's End giờ sẽ khoá mana của bạn nếu nó sử dụng các lá Overload.
  Sir Finley Mrrgglton sẽ không gọi ra sức mạnh riêng Lesser Heal khi bạn sử dụng Tyrande nữa.
  Sử dụng Entomb lên một quái bị Transformed sẽ không hiện phiên bản trước khi bị transform nếu bạn rút trúng.  
  Gladiator's Longbow  giờ vẫn kích hoạt Explosive Trap nếu bạn tấn công vào máu địch.

  Thêm một cardback là Welcome Inn - nhận được khi tham gia BlizzCon 2016 hay mua Virtual Ticket của BlizzCon.

  Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần SmartViet Media

  Điện thoại: 0432191149

  Email: cskh@svm.com