Blitzcrank

Riot159 Influence3150

Người máy hơi nước

Vị trí: Cận chiến

Vai trò: Hỗ trợ, đỡ đòn, đấu sĩ

  • Máu: 582.6 (+95)
  • Health Regen: 8.51 (+0.75)
  • Năng lượng: 267.2 (+40)
  • Tầm đánh: 125
  • Tấn công: 61.54 (+3.5)
  • Phòng ngự: 24.38 (+4)
  • Kháng phép: 32.1 (+1.25)
  • Tốc độ di chuyển: 325

Kỹ năng

Trang phục

Tóm tắt & Giới thiệu


Bảng ngọc


Bảng bổ trợ


Phép bổ trợ


Kỹ năng


Trang bị


Đi đường & Giao tranh


Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần SmartViet Media

Điện thoại: 0432191149

Email: cskh@svm.com