Infographic - Những thay đổi được thêm vào sau phiên bản 7.00

01/12/2016

627

 • Hãy cùng xem một album infographic được đăng tải trên Reddit mới đây bởi HypatiaSanspro để hiểu hơn về bản cập nhật 7.00.  Kinh nghiệm cần đạt mỗi level.

  Xe nhận damage giảm 50% bởi hero, bảo sao last hit xe khó.


  Thời gian rax đẻ thêm creep cho anh em farm.


  Biểu đồ thời gian và tổng lượng vàng cùng kinh nghiệm từ creep

  Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần SmartViet Media

  Điện thoại: 0432191149

  Email: cskh@svm.com