LMHT: Karyn có thể đi xuyên qua những kỹ năng nào?


Một điểm cần lưu ý là Karyn sẽ không được hồi máu nếu kỹ năng chặn tường đến từ người chơi.


Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần SmartViet Media

Điện thoại: 0432191149

Email: cskh@svm.com